Centrum VPG Maastricht UMC+

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (Centrum VPG) van het Maastricht UMC+ is gespecialiseerd in de diagnose en de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen. Wij voeren behandelingen uit zoals IVF (In Vitro Fertilisatie) en ICSI (Intracytoplasmatische Sperma Injectie). Het Centrum VPG is opgericht om mensen zo goed mogelijk te kunnen behandelen door middel van een multidisciplinaire aanpak.
Centrum VPG

Het Centrum VPG bestaat uit:

Team Centrum VPG

Het team Centrum VPG bestaat uit:

 • Gynaecologen
 • Artsen in opleiding
 • Klinisch embryologen
 • Verpleegkundigen
 • Analisten
 • Onderzoekers
 • Secretaressen
 • Doktersassistenten
 • Seksuoloog
Het Centrum VPG werkt nauw samen met oa

Het Centrum VPG is zeven dagen per week open. Dit betekent dat uw eigen behandelend arts niet altijd aanwezig is. Wij proberen het echter zo te regelen dat u (in een bepaalde periode) zoveel mogelijk dezelfde artsen ziet. Ieder lid van het team is goed op de hoogte van de onderzoeken en behandelingen doordat er dagelijks besprekingen zijn over de patiënten die op dat moment de polikliniek bezoeken. Ieder paar krijgt een hoofdbehandelaar toegewezen. Dit is één van de gynaecologen van het Centrum VPG. De hoofdbehandelaar voert niet zelf de onderzoeken en behandelingen bij u uit, maar is op de achtergrond als supervisor aanwezig. Bij onduidelijkheden of vragen kunt u zich zowel tot uw behandelend arts als tot uw hoofdbehandelaar wenden.

Het Centrum VPG houdt zich bezig met

 • Onderzoek naar vruchtbaarheidsstoornissen
 • Uitvoeren van vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Invriezen van embryo´s ontstaan na een IVF behandeling
 • Invriezen van uw semen wanneer u als gevolg van een ziekte of medische behandeling een grote kans heeft op sterk verminderde vruchtbaarheid
 • Invriezen van uw semen om dit later tijdens de eigen IVF behandeling te kunnen gebruiken 
 • Invriezen van eicellen
 • Wetenschappelijk onderzoek

Naast het behandelen van mensen met verminderde vruchtbaarheid, is het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde ook geïnteresseerd in de gezondheid van de kinderen die geboren worden na een vruchtbaarheidsbehandeling. Het is daarom mogelijk dat u enige tijd na de behandeling alsnog benaderd wordt om gegevens over uw kind(eren) aan ons door te geven.

De zorg wordt verleend conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Functie afdeling Centrum Voortplantingsgeneeskunde
Laboratorium Centrum Voortplantingsgeneeskunde
Sluit de enquête