coronamaatregelen

Corona epidemie en activiteiten op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde

Geplaatst op 7-1-2021, update 11-1-2021

Vaccinatie COVID-19

Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het MUMC+ wijkt niet af van de landelijke adviezen met betrekking tot het gebruik van het Corona-vaccin en tot stand komen van een eventuele zwangerschap. U vindt de informatie op de website van het RIVM; https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccin
Hoewel de ervaringen met het gebruik van Corona-vaccins tijdens de zwangerschap op dit moment nog zeer beperkt zijn worden er, op theoretische gronden, geen probelemen verwacht. Er zit geen levend virus in de vaccins en alle hulpstoffen zijn op zichzelf genomen onschadelijk.

Update: de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) heeft een standpunt uitgebracht omtrent de vaccinatie tegen COVID-19, dit kunt u hier nalezen;
https://www.nvog.nl/actueel/standpunt-vaccinatie-tegen-covid-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed/
Hierin wordt onder andere het volgende genoemd: "En hoewel de werkgroep dit niet propageert, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen."

 

 

Geplaatst op 24-12-2020

Afschaling zorg

Op 22 december kwam een nieuwbericht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afschaling van de reguliere zorg in verband met de coronacrisis.
Vooralsnog heeft dit GEEN consequenties voor de zorg die op dit moment geboden wordt op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde.
Wij bieden op dit moment reeds afgeschaalde zorg en mogen hier vooralsnog mee doorgaan. Reeds geplande afspraken gaan dus gewoon door en wij willen u vragen om uw voorgeschreven medicatie te blijven gebruiken of te starten op de afgesproken datum!
Wel is het zo, dat deze situatie kan veranderen. Mocht dit zo zijn, dan zullen wij hierover berichten en waar nodig persoonlijk contact opnemen met u.
Belangrijk: mocht u of (één van) uw huisgenoten corona-gerelateerde klachten hebben of positief getest zijn op corona, kom dan niet naar het ziekenhuis maar neem eerst contact met ons op; we bespreken dan met u of uw geplande afspraak door kan gaan of verplaatst moet worden naar een later moment.

 

Geplaatst op 22-12-2020

Afschaling zorg

Eerder vandaag kwam een nieuwbericht vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de afschaling van de reguliere zorg in verband met de coronacrisis. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van of, en zo ja op welke manier dit effect heeft op de zorg die het Centrum Voortplantingsgeneeskunde biedt. Wij begrijpen dat u vragen heeft over uw lopende of geplande behandeling. Zodra er voor onze afdeling meer bekend is, zullen wij hierover berichten en waar nodig persoonlijk contact opnemen met u.

Dringende oproep: draag een mondneusmasker in het Maastricht UMC+

Ten gevolge van de aanscherping van het coronabeleid vragen wij vanaf vandaag patiënten en bezoekers aan ons ziekenhuis dringend om een niet-medisch mondneuskapje te dragen. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar.

Wij vragen ook om niet eerder dan 10 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn. Bent u vroeger, wacht dan even buiten of in uw auto. We willen ervoor zorgen dat er niet onnodig veel mensen tegelijk in het ziekenhuis aanwezig zijn. Op die manier is het eenvoudiger om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. 

We vragen u daarnaast om zonder begeleiding naar uw ziekenhuisafspraak te komen. Als dit niet mogelijk is, mag u maximaal één begeleider meenemen.

Update 28/7/2020

 Vanaf heden is het weer toegestaan om één iemand mee te nemen naar uw afspraak op ons centrum.
Voorwaarde is dat de persoon die u meeneemt géén klachten heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, koorts, etc.
Wij willen u wel vragen om géén kinder(en) mee te nemen naar de afspraak.

Geplaatst op 19-5-2020, update 28-7-2020

***Uw afspraak op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde***

Wij vragen uw aandacht voor het volgende; uw afspraak op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde verloopt op dit moment anders dan u gewend bent. In verband met de corona-maatrelen hanteren wij de volgende afspraken:

- In de wachtkamer zijn markeringen aangebracht, neem alleen plaats op de daarvoor aangegeven plaatsen.
- Volg de looproute met behulp van de pijlen op de grond, houd voldoende afstand van mede bezoekers.
- Wij als zorgverleners nemen de benodigde voorzorgsmaatregelen voor zowel uw, als onze veiligheid.
- Heeft u gezondheidsklachten? Neem contact met ons op vóórdat u naar het ziekenhuis komt.

Geplaatst op 7-5-2020

Kinderwens, zwangerschap en COVID-19

Voor meer informatie over het corona virus met betrekking tot kinderwens en zwangerschap kunt u de volgende bronnen raadplegen:


Deze informatie is beschikbaar gesteld door het RIVM en de NVOG. Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het MUMC+ ondersteunt dit standpunt.

BELANGRIJK: heeft u klachten (hoesten, niezen, koorts), neem dan éérst telefonisch contact op met onze afdeling, voordat u naar het ziekenhuis komt. Tel: 043 – 387 53 60

Wij hopen op uw begrip.

Sluit de enquête