De behandeling stap voor stap

De hormoonstimulatie

Wanneer de uitgangsecho (ook wel startecho genoemd) goed is, mag u starten met de hormoonstimulatie. De arts of echoverpleegkundige vertelt u vanaf welke dag u de hormonen moet spuiten. Deze injecteert u op hetzelfde moment als u gewend bent van de Decapeptyl®, ’s ochtends elke dag op hetzelfde tijdstip. Het hormoon dat u gaat gebruiken is FSH, het follikel stimulerend hormoon. Dit hormoon zorgt ervoor dat de follikels (eiblaasjes) in de eierstokken gaan groeien. De meest gebruikte variant van het FSH in ons centrum is de Gonal-F® pen. Naast het FSH blijft u ook de Decapeptyl® doorgebruiken. U spuit dus vanaf dat moment twee medicijnen, beide op hetzelfde moment in de ochtend.

Na één week zien we u terug op onze afdeling voor een echo. We bekijken dan of er al groei zichtbaar is van de eiblaasjes. Vanaf dat moment maken we om de 2 a 3 dagen een echo om de groei van de blaasjes te beoordelen. De echo’s vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag. Als de arts of echoverpleegkundige vaststelt dat er voldoende blaasjes groot genoeg zijn, dan wordt de eicelpunctie afgesproken. Dan wordt ook het tijdstip afgesproken waarop u éénmalig de Pregnyl® spuit, de laatste injectie die nodig is voorafgaand aan de punctie.
Gemiddeld zijn er 10-14 dagen FSH-injecties nodig voordat de punctie kan worden afgesproken.

Één van de echokamers

 

Belangrijk!!
De punctie wordt gedaan onder procedurele sedatie. Dit houdt in dat u voorafgaand aan de punctie bij de anesthesie een pre-operatieve screening (POS) krijgt. Hiervoor kunt u zelf naar de poli anesthesie gaan (niveau 1, route 6). Daar wordt u gevraagd een vragenlijst in de vullen over uw algemene gezondheid. Naderhand wordt u ofwel gezien, of gebeld door een medewerker van de anesthesie om de vragenlijst met u door te nemen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wanneer hier geen bijzonderheden uit voort komen is de screening dan voltooid. Wanneer er aanvullend onderzoek nodig is om de screening te kunnen voltooien, zult u dit horen van de anesthesie medewerker.
Wanneer u in de voorbereiding van het traject nog geen POS heeft gehad, mag u dit uiterlijk op de dag van de startecho doen.