Declaratie behandeling

Vanuit de basisverzekering worden er drie IVF/ICSI pogingen per doorgaande zwangerschap vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt tot een leeftijd van 43 jaar (van de vrouw). Onder een doorgaande zwangerschap wordt verstaan: een zwangerschap van 12 weken of langer.
Wij declareren de kosten voor deze behandelingen direct bij uw zorgverzekeraar.

In sommige gevallen krijgt u van ons een voorschotnota. Deze dient betaald te zijn vóór start van de behandeling. Dit is in het geval van:

  • Een 4e of 5e IVF/ICSI poging
  • Een 4e of 5e PGD poging
  • Een IVF/ICSI poging met eiceldonatie
  • Elke behandeling, indien u geen Nederlandse zorgverzekeraar heeft

Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kan het zo zijn dat u de behandeling vergoed krijgt. U kunt dan deze nota bij uw verzekeraar indienen.
Het kan zijn dat uw verzekeraar vraagt om een bewijzend schrijven vanuit onze afdeling dat de behandeling medisch zinvol wordt geacht. Indien uw verzekeraar hierom vraagt kunt u dit aan ons aangeven.

Sluit de enquête