Vruchtbaarheid

Diagnostiek man

WAT ZIJN OORZAKEN VAN VERMINDERDE VRUCHTBAARHEID BIJ DE MAN?

 • Niet goed ingedaalde zaadballen
 • (gedeeltelijke) Afwezigheid van zaadleiders
 • Een vroege ontsteking van een of beide zaad- of bijballen
 • Eerdere chemotherapie of bestraling
 • Een spataderkluwen (varicocele) in de balzak
 • Antistoffen tegen het eigen sperma
 • Erfelijke factoren

VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK BIJ DE MAN BESTAAT UIT:

 • Het opstellen van een anamnese (vragenlijst)
 • Een zaadonderzoek
 • Eventueel aanvullende onderzoeken zoals sperma-mucus test, hormoononderzoek ea.

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BETREFFENDE EEN ZAADONDERZOEK 

U bent patient:

Het aanvraagformulier

 • Indien de aanvraag verloopt via de gynaecoloog/uroloog in het MUMC+: U krijgt een aanvraag formulier met daarop uw identificatie (patiënten sticker) en die van uw partner, indien van toepassing. Het zaadmonster dient vervolgens ingeleverd te worden bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde, op de daarvoor bestemde tijdstippen. U zal bij het inleveren gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Indien de aanvraag verloopt via een huisarts of een andere externe aanvrager: U dient zich met uw verwijsbrief te melden bij het Diagnostisch Centrum van het MUMC+. U ontvangt hier vervolgens uw aanvraagformulier met daarop uw identificatie (patiënten sticker).  Het zaadmonster dient vervolgens ingeleverd te worden bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde, op de daarvoor bestemde tijdstippen. U zal bij het inleveren gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij een bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenplaatje nodig. Bent u niet eerder in het Maastricht UMC+ geweest voor onderzoek of behandeling, laat dan voordat u naar de polikliniek gaat een patiëntenplaatje maken bij de balie van het Bureau Patiëntenregistratie. De balie bevindt zich op niveau 1 op het Poliplein en is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 043-387 68 33. Neemt u hiervoor de gegevens van uw ziektekostenverzekering mee (een verzekeringspasje of polisblad) en een geldig legitimatiebewijs. De medewerkers voeren uw persoonlijke gegevens in en u krijgt direct een patiëntenplaatje mee met daarop uw eigen patiëntnummer.  

Het zaadmonster

 • Het zaadmonster kan thuis geproduceerd worden door middel van masturbatie en dient opgevangen te worden in een potje dat u van uw arts gekregen heeft. Indien het monster vanwege reistijd niet binnen één uur bij ons op het laboratorium kan zijn, vragen wij u om het monster bij ons op de polikliniek te produceren. Hiervoor is er op onze polikliniek een speciale kamer aanwezig. Om de uitslag van het zaadonderzoek zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn, dienen een aantal regels in acht genomen te worden.
 • In sommige gevallen wordt u door de arts gevraagd om direct na de zaadlozing het zaadmonster te verdunnen met een kweekvloeistof (bij verdenking op agglutinatie te wijten aan de aanwezigheid van antistoffen).
 • Soms dient u naast een zaadmonster ook urine in te leveren. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar een retrograde ejaculatie.
 • De uitslag van een zaadonderzoek wordt in de meeste gevallen binnen twee weken door het laboratorium naar de verwijzer gestuurd. Helaas kan op basis van de uitslag van een zaadonderzoek in de meeste gevallen niet met grote zekerheid voorspeld worden of de zaadcellen tot bevruchting in staat zijn. De uitslag geeft alleen een eerste indruk van het bevruchtend vermogen van het zaad van de man. De uitslag kan ook sterk wisselend zijn als het zaadonderzoek vaker wordt uitgevoerd. De kwaliteit van zaad is immers afhankelijk van veel factoren zoals ziekte (koorts), medicijngebruik, roken, temperatuur van de zaadbal, enzovoort.
 • Het zaadmonster kan op de volgende tijdstippen/locaties afgeleverd worden (samen met het ingevulde, van identificatie voorziene aanvraagformulier): 
 1. Onderzoek na sterilisatie: maandag t/m vrijdag tussen 8h en 9h op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde
 2. Vruchtbaarheidsonderzoek: maandag t/m vrijdag tussen 8h en 9h op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde
 3. Inseminaties (IUI): maandag t/m vrijdag van 8h tot 9h op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde
 4. Weekend en feestdagen: afspraken via behandelend arts

U bent verwijzer:

Interne verwijzer (MUMC+)

 • Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk en correct in
 • Geef de patiënt een ingevuld aanvraagformulier mee dat voorzien is van identificatie (patiënten sticker)
 • Informeer de patiënt over bovenstaande instructies (zie: ‘U bent patiënt’)

Externe verwijzer (o.a. huisarts)

 • Maak een verwijsbrief voor de patiënt met daarin ten minste: Reden voor aanvraag, persoonsgegevens van de patiënt (naam en geboortedatum) en gegevens van de verwijzer  (naam en adresgegevens praktijk, naam verwijzer)
 • Informeer de patiënt over bovenstaande instructies (zie: ‘U bent patiënt’)

 

 

ONDERSTAAND ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK BIJ DE MAN