Wetenschappelijk onderzoek

Follow Up van zwangerschappen en kinderen ontstaan na IVF

Wij trachten de afloop van alle zwangerschappen die ontstaan zijn na een IVF-behandeling in ons centrum zo volledig mogelijk in kaart te brengen. We zijn als Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde niet alleen toegespitst op het behandelen van paren met een verminderde vruchtbaarheid, maar ook hebben wij interesse in het welzijn van de kinderen geboren na een IVF behandeling. Indien uw IVF-behandeling tot een zwangerschap heeft geleid, zullen wij rond uw verwachte bevallingsdatum per post contact met u opnemen. Wij ontvangen dan graag aanvullende informatie over uw zwangerschap, de bevalling en uw kind. De groei van elk kind tijdens de zwangerschap is uniek en wordt bepaald door vele factoren zoals roken en lengte en gewicht van de ouders. Vandaar dat wij ook enkele gegevens van u vragen.

Verder heeft de minister van Volksgezondheid alle IVF-centra in Nederland verzocht om de ontwikkeling van kinderen, geboren uit IVF-zwangerschappen, gedurende de eerste twee levensjaren te vervolgen en vast te leggen. Daarom zullen wij 2 jaar na de geboorte van uw kind wederom contact met u opnemen en vragen wij u om een aantal gegevens uit het "Groeiboek" van het consultatiebureau aan ons door te geven. Dit om een indruk te krijgen van de groeicurve van uw kind.

Wij realiseren ons dat het opzoeken van deze gegevens lastig voor u kan zijn en dat het verstrekken van deze gegevens emotioneel belastend zou kunnen zijn, met name indien de afloop van een zwangerschap of de gezondheid van uw kind op enigerlei wijze niet gunstig is. Uw gegevens zijn echter van groot belang bij de evaluatie van de IVF-behandeling. Wij rekenen daarom op uw medewerking. Uiteraard zullen de gegevens die u verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden, en uitsluitend anoniem verwerkt worden. Ouders die na hun IVF kind nog een kind via een spontane zwangerschap hebben gekregen zullen op 9 jarige leeftijd van dit kind wederom benaderd worden voor deelname. Omdat beide kinderen dezelfde genetische achtergrond hebben en in dezelfde omgeving worden opgevoed zijn de broertjes en zusjes van de IVF kinderen een goede controle groep om het effect van de IVF techniek op de gezondheid te onderzoeken. Meer informatie kunt u lezen in de folders en nieuwsbrieven hieronder (MEDIUM-KIDS).

 

Onderstaand de vragenlijsten en andere documenten met betrekking tot de Follow Up: