Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Wetenschappelijk onderzoek

Follow Up van zwangerschappen en kinderen ontstaan na IVF

We houden ons als Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde niet alleen bezig met het behandelen van paren met een verminderde vruchtbaarheid, maar zijn ook geïnteresseerd in het verloop van de zwangerschap en het welzijn van de kinderen geboren na een IVF behandeling.

Daarom vragen wij u, mocht u zwanger worden, een vragenlijst in te vullen met vragen over uw zwangerschap, de bevalling en uw kind. De groei van elk kind tijdens de zwangerschap is uniek en wordt bepaald door vele factoren zoals roken en lengte en gewicht van de ouders. Vandaar dat wij ook enkele gegevens van u vragen. De gegevens worden gebruikt om de effectiviteit en veiligheid van IVF behandelingen te evalueren. Wij realiseren ons dat het verstrekken van deze gegevens emotioneel belastend zou kunnen zijn, met name indien de afloop van een zwangerschap of de gezondheid van uw kind op enigerlei wijze niet gunstig is. Uw gegevens zijn echter van groot belang bij de evaluatie van de IVF-behandeling. Wij rekenen daarom op uw medewerking. Uiteraard zullen de gegevens die u verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonlijke gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.

Het MUMC+ doet mee aan de MYPP studie. Hierin wordt de toegevoegde waarde van het voedingssupplement myo-inositol onderzocht bij zwangere vrouwen met PCOS. De MYPP studie wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Rotterdam en wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Meer informatie vindt u hier. Mocht u voor deze studie in aanmerking komen dan zal de arts u hierover informeren. 

Daarnaast neemt het MUMC+ deel aan de ART-kinderkanker studie. Het MUMC+ doet mee aan een landelijke studie naar het risico op kanker bij kinderen geboren na vruchtbaarheidsbehandelingen (in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI)) van moeders die zijn behandeld in de periode 2001-2012. Om dit te kunnen onderzoeken zullen gegevens van IVF- en ICSI-kinderen samengevoegd worden met gegevens over kanker, welke verzameld worden door koppeling  met de Nederlandse Kankerregistratie. De resultaten van deze studie zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over de mogelijke lange termijn gevolgen op de gezondheid van kinderen verwekt met vruchtbaarheidsbehandelingen. De studie voldoet aan de huidige privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Indien u niet wenst dat uw gegevens en/of die van uw kind(eren) worden meegenomen in dit onderzoek dan kunt u zich afmelden bij John Dumoulin (hoofd IVF laboratorium) via centrumvpg@mumc.nl.

Sluit de enquête