Invriezen

Invriezen van eicellen

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde biedt de mogelijkheid tot het invriezen van eicellen. Het invriezen van eicellen gebeurt door middel van een invriesprocedure waarbij de temperatuur ultra snel afneemt (vitrificatie). Het invriezen van eicellen kan plaatsvinden op basis van zowel een medische indicatie als een sociale indicatie. De toestemming voor het invriezen van eicellen bij een sociale indicatie zal echter steeds plaatsvinden na beoordeling van elke individuele casus.

Medische indicatie kan zijn:

  • Onvoldoende kwaliteit van het semen (geen bewegende spermatozoa aanwezig) op het moment van de eicelpunctie
  • Voorafgaand aan een voor de ovaria (eierstokken) mogelijk schadelijke behandeling (bvb. chemo- of radiotherapie)

Sociale indicatie kan zijn:

  • Persoonlijke redenen
  • Maatschappelijke omstandigheden 

In verband met de veiligheid van het van het opgeslagen materiaal worden alle patiënten onderzocht op sexueel overdraagbare aandoeningen zoals AIDS (HIV) en hepatitis. Zolang de uitslag van deze onderzoeken nog niet bekend zijn worden de rietjes opgeslagen in quarantaine-vaten.

We sluiten met u een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het bewaren van eicellen geregeld worden. Indien u de overeenkomst betreffende de ingevroren eicellen wenst te beëindigen of te verlengen, kan dit via onderstaand document. 

 

Er wordt momenteel gewerkt aan de overeenkomsten, onze excuses hiervoor. Zodra ze weer ter beschikking zijn, zullen ze aan deze pagina toegevoegd worden zodat u ze kan raadplegen/downloaden.