Invriezen van embryo´s

In het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bestaat tevens de mogelijkheid om embryo´s te laten invriezen en deze zo te bewaren. Tijdens een IVF/ICSI-behandeling ontstaan vaak meerdere embryo´s. Om de kans op meerlingzwangerschappen zo laag mogelijk te houden worden er echter slechts 1 of 2 embryo´s teruggeplaatst in de baarmoeder. De resterende embryo´s worden ingevroren, mits ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De ingevroren embryo´s kunnen dan op een later tijdstip gebruikt worden, bijvoorbeeld als de terugplaatsing van de IVF/ICSI-behandeling waaruit ze ontstonden niet tot een zwangerschap heeft geleid of bij de wens voor een volgend kind.

Embryo´s die voor invriezen in aanmerking komen, worden eerst ondergedompeld in een beschermende vloeistof (cryoprotectant) die zoveel mogelijk voorkomt dat het embryo beschadigd raakt door het invriezen en het ontdooien. Vervolgens worden de embryo’s tezamen met deze vloeistof opgezogen in een speciaal rietje. Elk rietje wordt voorzien van een etiket met persoonsgegevens zodat verwisseling uitgesloten is. De rietjes worden bevroren en vervolgens opgeslagen. Voor het invriezen van embryo’s passen we één van  twee algemeen gebruikte procedures toe: slow freezing of vitrificatie. Slow freezing is een invriesprocedure waarbij de temperatuur langzaam afneemt, terwijl bij vitrificatie de temperatuur ultra snel afneemt. Embryo´s afkomstig uit een PGD behandeling worden altijd gevitrificeerd.

We sluiten met u een overeenkomst af waarin de voorwaarden voor het bewaren van embryo´s beschreven staat. Indien u de overeenkomst betreffende uw ingevroren embryo´s wenst te beëindigen of te verlengen, dan kan dit via onderstaand document. Hierop kunt u ook aangeven wat u wilt dat er met uw embryo's gebeurd indien u de overeenkomst wilt beëindigen; vernietigen of af staan voor wetenschappelijk onderzoek. Op onze pagina over wetenschappelijk onderzoek (klik hier) en in de brochure hieronder vindt u meer informatie over wetenschappelijk onderzoek met embryo's.

Sluit de enquête