Invriezen

Invriezen van semen

In het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bestaat de mogelijkheid om uw semen te laten invriezen en te bewaren.

De meest voorkomende redenen om semen te laten invriezen zijn:

  • Medische behandelingen die kunnen resulteren in een tijdelijke of blijvende sterk verminderde vruchtbaarheid, zoals chemotherapie of bestraling
  • Het opnieuw en spontaan ondoorgankelijk worden van zaadleiders na een hersteloperatie na sterilisatie
  • Voorafgaande aan een IVF of ICSI behandeling, vanwege de reden dat het voor de mannelijke partner onmogelijk is om semen te produceren op de dag van de eicel punctie

Niet alle semen is geschikt om in te vriezen. Daarom wordt een klein deel van het semen eerst onderzocht. Als het semen van voldoende kwaliteit lijkt te zijn om in te vriezen, wordt het gemengd met een cryoprotectant. Dit is een vloeistof die zoveel mogelijk voorkomt dat het materiaal beschadigd wordt door het invriezen en het ontdooien. Vervolgens wordt het semen opgezogen in rietjes. De rietjes worden voorzien van een etiket met daarop uw persoonsgegevens zodat verwisseling uitgesloten is. Daarna worden ze ingevroren en in vloeibare stikstof bewaard. Indien mogelijk wordt er maximaal drie keer semen ingevroren, dit om voldoende voorraad te hebben voor eventuele latere vruchtbaarheidsbehandelingen.

In verband met de veiligheid van het van het opgeslagen materiaal worden alle patiënten onderzocht op sexueel overdraagbare aandoeningen zoals AIDS (HIV) en hepatitis. Zolang de uitslag van deze onderzoeken nog niet bekend zijn worden de rietjes opgeslagen in quarantaine-vaten.

Verder sluiten wij met u een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het bewaren van het semen geregeld worden. Indien u de overeenkomst betreffende het ingevroren zaad wenst te beëindigen of te verlengen, kan dit via onderstaand document.