Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

IVF behandeling

U komt in aanmerking voor IVF indien:

  • er sprake is van endometriose
  • de eileiders geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn
  • bij verminderde vruchtbaarheid zonder aanwijsbare reden

Bij deze behandeling vindt de bevruchting plaats buiten het lichaam, meer bepaald in het laboratorium. Tijdens de menstruele cyclus rijpt normaal slechts één eicel. Om de succeskans van de behandeling te doen toenemen worden de eierstokken van de vrouw met hormonen gestimuleerd om meerdere eicellen tegelijk te laten rijpen. Dit gebeurt door middel van injecties met een Follikel Stimulerend Hormoon (FSH). De eicellen bevinden zich in de follikels. Wanneer er voldoende follikels gegroeid zijn vindt de eicelpunctie plaats. De zaadcellen halen we uit het semen van de man met behulp van een “was-procedure”. In het laboratorium worden de eicellen samengebracht met de zaadcellen. Bij de bevruchting (de samensmelting van eicel en zaadcel) ontstaat er een embryo. Het embryo plaatsen we terug in de baarmoeder. Zo proberen we een zwangerschap tot stand te brengen.

Meer informatie over de IVF behandeling bij het Maastricht UMC+

 

Sluit de enquête