Uw behandeling

IVF / ICSI

IVF staat voor In Vitro Fertilisatie.

U komt in aanmerking voor IVF indien:

  • Er sprake is van endometriose
  • De eileiders geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn
  • Er sprake is van verminderde vruchtbaarheid zonder aanwijsbare reden

Bij deze behandeling vindt de bevruchting plaats buiten het lichaam, in het laboratorium. Tijdens de menstruele cyclus rijpt normaal slechts één eicel. Om de succeskans van de behandeling te verhogen worden de eierstokken van de vrouw met hormonen gestimuleerd door middel van injecties met een Follikel Stimulerend Hormoon (FSH). hierdoor rijpen meerdere eicellen tegelijk. De eicellen bevinden zich in de follikels. Wanneer er voldoende follikels gegroeid zijn vindt de eicelpunctie plaats, waarbij de eicellen door middel van een naald uit de eierstokken worden gehaald. De zaadcellen worden uit het semen van de man gehaald met behulp van een “was-procedure”. In het laboratorium worden de eicellen samengebracht met de zaadcellen. Bij de bevruchting (de samensmelting van eicel en zaadcel) ontstaat een embryo. Het embryo (of de embryo's) blijven een aantal dagen in het laboratorium om te groeien. Na een paar dagen wordt een (in sommige gevallen twee) embryo('s) in de baarmoeder geplaatst. Zo proberen we een zwangerschap tot stand te brengen.

ICSI staat voor Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie.

U komt in aanmerking voor ICSI indien:

  • Er sprake is van mannelijke subfertiliteit (onvoldoende zaadkwaliteit)

Als er weinig zaadcellen zijn, is de kans op bevruchting door IVF klein en is de aangewezen behandeling ICSI. Dit is een vergelijkbare behandeling als IVF. Het enige verschil tussen een ICSI en een IVF behandeling zit in de laboratoriumfase. Bij ICSI injecteren we met een injectienaald één zaadcel in elke eicel. 

 

In onderstaande documenten vindt u een schematische weergave van een IVF en een ICSI behandeling.