IVF en ICSI

IVF versus ICSI

IVF staat voor In Vitro Fertilisatie.

U komt in aanmerking voor IVF indien:

  • Er sprake is van endometriose
  • De eileiders geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn
  • Bij verminderde vruchtbaarheid zonder aanwijsbare reden

Bij deze behandeling vindt de bevruchting plaats buiten het lichaam, meer bepaald in het laboratorium. Tijdens de menstruele cyclus rijpt normaal slechts één eicel. Om de succeskans van de behandeling te doen toenemen worden de eierstokken van de vrouw met hormonen gestimuleerd om meerdere eicellen tegelijk te laten rijpen. Dit gebeurt door middel van injecties met een Follikel Stimulerend Hormoon (FSH). De eicellen bevinden zich in de follikels. Wanneer er voldoende follikels gegroeid zijn vindt de eicelpunctie plaats. De zaadcellen halen we uit het semen van de man met behulp van een “was-procedure”. In het laboratorium worden de eicellen samengebracht met de zaadcellen. Bij de bevruchting (de samensmelting van eicel en zaadcel) ontstaat er een embryo. Het embryo plaatsen we terug in de baarmoeder. Zo proberen we een zwangerschap tot stand te brengen.

 

ICSI staat voor Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie.

U komt in aanmerking voor ICSI indien:

  • Er sprake is van mannelijke subfertiliteit (onvoldoende zaadkwaliteit)

Als er weinig zaadcellen zijn, is de kans op bevruchting door IVF klein en is de aangewezen behandeling ICSI. Dit is een vergelijkbare behandeling als IVF. Het enige verschil tussen een ICSI en een IVF behandeling zit in de laboratoriumfase. Bij ICSI injecteren we met een injectienaald één zaadcel in elke eicel. 

In onderstaande documenten vindt u een schematische weergave van een IVF en een ICSI behandeling.