Kwaliteit

Kwaliteit laboratorium voortplantingsgeneeskunde

Het Laboratorium VPG is CCKL geaccrediteerd sinds november 2009. CCKL is een stichting die instaat voor de bevordering van de kwaliteit van laboratorium onderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg.

Voor juli 2019 zullen alle laboratoria met een CCKL accreditatie de transitie naar de internationale ISO norm maken. In de afgelopen jaren is dit omvangrijke project achter de schermen voorbereid in een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de laboratoria, NEN en de RvA hebben samengewerkt om tot een realistisch plan te komen, met draagvlak van alle partijen. De afgelopen maanden hebben de eerste laboratoria zich, als pilot voor het project, laten beoordelen tegen de eisen van de ISO 15189 norm. Met aantoonbaar succes, want op 30 april 2014 heeft de Commissie Accreditaties van de RvA aan het Laboratorium VPG Maastricht een positief advies afgegeven voor deze accreditatie (raadpleeg hier de nieuwsflits van de Commissie Accreditaties van de RvA).

certificaat cckl Centrum VPG Maastricht IVF ICSICCKL accreditering - kinderwens azM

certificaat iso Centrum VPG Maastricht IVF ICSIISO accreditering - kinderwens azM

Kwaliteitsborging bestaat er uit, dat de werking van het kwaliteitssysteem objectief wordt aangetoond met een interne of externe doorlichting (audit). Een belangrijk hulpmiddel bij integrale kwaliteitsborging in een organisatie is het kwaliteitshandboek. Daarin staan de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid verwoord voor bijvoorbeeld de gebieden personeel, aanschaffingen, klachten en bereikbaarheid. Vervolgens komen de procedurebeschrijvingen aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tenslotte kan verwezen worden naar vastgestelde werkvoorschriften. De beschrijving van het hele kwaliteitssysteem kan door iedereen – ook derden – worden ingezien. In veel gevallen wordt er naast het kwaliteitshandboek ook een of meerdere procedurehandboeken opgesteld. Deze protocollen bevatten uitgewerkte, afdelingsspecifieke werkinformatie. Medewerkers kunnen met deze voorschriften in de hand op hun afdeling aan de slag.

Een dergelijk kwaliteitssysteem maakt het mogelijk om steeds, zowel op het eigenlijke moment als ook achteraf, te kunnen achterhalen wat je deed, hoe je het deed, onder welke omstandigheden en met welke middelen. Deze manier van evalueren en zo nodig verbeteren speelt een grote rol in het kwaliteitssysteem waardoor een constante kwaliteit gewaarborgd kan worden.