Kwaliteit laboratorium voortplantingsgeneeskunde

De Nederlandse overheid heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen als nationale accreditatie (goedkeurings) instantie. Zij zijn een onafhankelijke stichting die periodiek controleert of wij, als medisch laboratorium, voldoen aan de ISO15189 norm. Dit is een internationaal opgestelde norm die hoge eisen stelt aan de deskundigheid van het personeel, alle procedures die uitgevoerd worden op het laboratorium, het kwaliteitsbeleid, onpartijdigheid, veiligheid en de verbetercultuur.

Sinds 30 april 2014 is het Laboratorium VPG door de RvA NEN-EN-ISO-15189 geaccrediteerd (registratieno. M190).

Sluit de enquête