Rekening / Declaratie

Indien u verwezen bent naar het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het Maastricht UMC+ voor een vruchtbaarheidsonderzoek of een vruchtbaarheidsbehandeling, dan zal u een zogenaamde DBC-code krijgen. Deze DBC-code staat voor het zorgproduct dat u ontvangt en dat het Maastricht UMC+ bij uw ziektekostenverzekering declareert.

Wij verlenen zorgproducten aan zowel de vrouw als de man. Er zal dus bij uw beider ziektekostenverzekeringen (een) declaratie(s) ingediend worden. De duur van een zorgproduct is afhankelijk van het soort onderzoek of behandeling. Indien een zorgproduct gestart is in het ene kalenderjaar en afgesloten wordt in het volgende kalenderjaar, dan zal de declaratie gelden voor het kalenderjaar waarin het zorgproduct gestart is.

Voor de vrouw geldt dat er tenminste een eenmalig zorgproduct geleverd wordt, te weten de intake – waarin de door de vrouw ingevulde vragenlijst wordt doorgenomen – met een gynaecologisch onderzoek en een bloedonderzoek (“oriënterend fertiliteitsonderzoek”). Indien er daarna een vruchtbaarheidsbehandeling nodig is, dan worden er ook andere zorgproducten geleverd, zoals een “basale vruchtbaarheidsbehandeling” of een “gespecialiseerde vruchtbaarheidsbehandeling”. Eventuele medicatie valt niet binnen een zorgproduct, maar wordt via de apotheek bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

Voor de man geldt over het algemeen dat er een eenmalig zorgproduct geleverd wordt, te weten de intake – waarin de door de man ingevulde vragenlijst wordt doorgenomen – en een zaadonderzoek (“oriënterend fertiliteitsonderzoek”). Mocht er meer dan drie maanden hierna nog aanvullend (bloed)onderzoek voor een voorgenomen reageerbuisbehandeling plaatsvinden, dan geldt dit laatste als een apart / tweede zorgproduct.

Het zorgproduct “oriënterend fertiliteitsonderzoek” start bij beiden op de dag van de intake. Ook als er in individuele gevallen minder zorg verleend wordt c.q. hoeft te worden dan hierboven beschreven (bijvoorbeeld de man laat geen zaadonderzoek verrichten), dan zal toch het zorgproduct “oriënterend fertiliteitsonderzoek” gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering.

In een aantal gevallen betaalt u zelf (een deel van) de behandeling. Deze eigen betaling heeft bijvoorbeeld betrekking op uw eigen risico. Volgens de Zorgverzekeringswet hoort bij de basisverzekering een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar of ouder. Daardoor betaalt u een deel van de ontvangen zorg zelf. Het verplicht eigen risico is voor 2021 vastgesteld op € 385, -. Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500, -. U krijgt dan van uw zorgverzekeraar korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. U betaalt dan dus wel maximaal € 885, - van de eerste zorgkosten zelf. Meer informatie over de zorgkosten en eigen kosten vindt u op  https://www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/zorgkosten 

Indien u vragen hebt over uw rekening / declaratie, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiën & Informatievoorziening van het Maastricht UMC+, bereikbaar via telefoonnummer 043-3876543.

Sluit de enquête