PGD

PGD staat voor Pre Implantatie Genetische Diagnostiek

Wat is Pre-implantatie Genetische Diagnostiek?
PGD is een methode waarmee de geboorte van kinderen met ernstige genetische aandoeningen voorkomen kan worden. PGD wordt uitgevoerd bij paren die een sterk verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening, zoals taaislijmziekte, hemofilie, de ziekte van Huntington of een ernstige spierziekte. Voor PGD is een IVF/ICSI-behandeling noodzakelijk. Hierbij wordt - na bevruchting van eicellen met zaadcellen buiten het lichaam - één cel afgenomen van embryo's die drie dagen oud zijn. Deze cel wordt in het laboratorium van de afdeling Klinische Genetica onderzocht op de aan- of afwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt op de vierde of de vijfde dag na de bevruchting besloten welke embryo's in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25 procent.
 
Vergunning
Het MUMC+ voert sinds 1995 PGD uit, en is het enige genetische laboratorium in Nederland met een vergunning voor PGD. In het najaar van 2006 is het MUMC+ een samenwerking met het UMC Utrecht aangegaan voor transport-PGD. Vanaf najaar 2007 is transport-PGD ook vanuit het UMC Groningen mogelijk. Dit betekent dat paren die voor PGD in aanmerking komen nu ook in Groningen en Utrecht terecht kunnen voor de voorbereidingen en hun IVF-behandeling. Het genetisch onderzoek van de afgenomen cellen uit de embryo's vindt plaats in Maastricht.

Meer informatie over deze behandeling vindt u via onderstaande links:

1. Website PGD Nederland

2. Website Klinische Genetica MUMC+