Veel gestelde vragen

Semen kwaliteit

WELKE FACTOREN ZIJN NADELIG VOOR DE SEMENKWALITEIT?

Koorts: wanneer een man meer dan 38 graden koorts heeft, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van het semen. Neem in dat geval contact op met de IVF-afdeling.

Roken en alcoholgebruik: Veel roken of het gebruik van veel alcohol is slecht voor de beweeglijkheid van het semen. Probeer gedurende het IVF-traject zo weinig mogelijk te roken en te drinken.

Medicatiegebruik: bepaalde medicijnen kunnen een nadelige invloed hebben op de semenkwaliteit. Geef altijd door aan de IVF-afdeling of u medicijnen gebruikt en welke medicijnen dat zijn. De IVF-arts kan u vertellen of dat bepaalde medicijn nadelig is voor de semenkwaliteit of niet.

Herhaalde blootstelling aan hoge temperaturen of chemische stoffen: wanneer u een beroep hebt waarbij u vaak wordt blootgesteld aan hoge temperaturen (bijvoorbeeld ovens) of chemische stoffen, kan dit nadelig zijn voor de semenkwaliteit. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden.

IS ER IETS DAT IK KAN GEBRUIKEN OM DE SEMENKWALITEIT TE VERBETEREN?

Nee. Van geen enkel vitaminepreparaat is aangetoond dat het de smenkwaliteit significant verbetert. Ook de combinatie zink met foliumzuur is niet bewezen werkzaam. Wees daarbij altijd op uw hoede wanneer u overweegt een voedingsupplement te gaan gebruiken.Gebruik het alleen wanneer u zeker weet wat er precies in zit en vergewis u ervan dat er geen schadelijke stoffen inzitten.

HOE WORDT EEN SEMENMONSTER EIGENLIJK GETELD EN WAAR WORDT OP GELET?

M.b.v. een microscoop wordt het aantal spermatozoa (zaadcellen) geteld die zich in een of meer hokjes bevinden van het telrooster van de microscoop. De omrekening van het aantal getelde spermatozoa naar het werkelijk aantal spermatozoa in het semenmonster is mogelijk doordat het volume nauwkeurig bekend is.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet bewegende, bewegende en goed bewegende spermatozoa.

IS HET SLECHTER OM INGEVROREN SEMEN TE GEBRUIKEN DAN OM VERS SEMEN TE GEBRUIKEN?

Ingevroren semen is meestal minder goed beweeglijk dan vers semen. Dit is het gevolg van het invriezen en vervolgens weer ontdooien. In het algemeen geldt: hoe beter bewegend het semen, hoe beter de bevruchting. Met vers semen zijn de resultaten inderdaad beter dan met semen dat eerst ingevroren is geweest. Vandaar dat op de dag van de punctie de voorkeur uitgaat naar vers semen. Soms is dit echter niet beschikbaar (bijvoorbeeld omdat de man bestraald is of chemotherapie heeft gehad als gevolg van kanker en het verse semen daarom niet gebruikt mag worden) of vanwege productieproblemen op de dag van de punctie. Als u dit van tevoren ziet aankomen geef dit dan s.v.p. door op de IVF-afdeling, zodat er tijdig een semenmonster kan worden ingevroren.

ZITTEN ER IN AFWIJKENDE SPERMATOZOA MEER GENETISCHE AFWIJKINGEN?

In spermatozoa komen soms genetische afwijkingen voor, ongeacht of ze een normale vorm of een  afwijkende vorm hebben. De genetische afwijkingen die voorkomen in spermatozoa zijn in te delen in drie typen:
Type a) zijn afwijkingen waarvan de man drager is en die ook bij het kind tot afwijkingen zullen leiden.
Type b) zijn afwijkingen die spontaan ontstaan tijdens de vorming van de spermatozoa en die bij het kind tot afwijkingen zullen leiden.
Type c) zijn afwijkingen die spontaan ontstaan tijdens de vorming van de spermatozoa en die zullen leiden tot embryo's die niet in staat zijn om in een zwangerschap te resulteren. Er zijn aanwijzingen dat in spermatozoa met een sterk afwijkende kop iets vaker genetische afwijkingen van het type c) voorkomen.

IS ER EEN VERBAND TUSSEN DE KWALITEIT VAN DE SPERMATOZOA (ICSI) EN AFWIJKINGEN BIJ HET KIND?

Er zijn aanwijzingen dat in de groep mannen met zeer slecht semen iets vaker mannen zijn die drager zijn van een genetische afwijking. Deze mannen weten dat vaak niet van zichzelf. Deze genetische afwijking zullen deze mannen via hun spermatozoa doorgeven aan hun kinderen en bestaat er een kans dat het kind een afwijking heeft. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen wordt dan ook bij mannen met zeer slecht semen vóór de IVF behandeling een genetisch onderzoek verricht.

In spermatozoa met een sterk afwijkende kop komen iets vaker genetische afwijkingen voor van het type c): afwijkingen die spontaan ontstaan tijdens de vorming van de spermatozoa en die zullen leiden tot embryo's die niet in staat zijn om in een zwangerschap te resulteren. ICSI zal altijd worden uitgevoerd met de spermatozoa uit het semenmonster van de man die de meest normale vorm en beweeglijkheid hebben. Zijn er echter alléén maar spermatozoa aanwezig met een afwijkende vorm of beweeglijkheid, dan is er geen keuze en zullen deze gebruikt worden. Uit de op dit moment bekende gegevens van wetenschappelijk onderzoek is niet gebleken dat de kans op een afwijking van het kind groter is na ICSI met spermatozoa met een afwijkende vorm of beweeglijkheid. Wel is de kans op zwangerschap kleiner indien voor de ICSI spermatozoa met een sterk afwijkende kop gebruikt werden.

IS HET NORMAAL DAT ER NIET BEWEGENDE SPERMATOZOA IN EEN GOED SEMENMONSTER ZITTEN?

In elk semenmonster komen niet bewegende spermatozoa voor. Indien meer dan de helft van de spermatozoa beweegt, is een semenmonster (wat de beweeglijkheid betreft) normaal.