Gebruik na overlijden

Toestemmingsverklaring gebruik van zaadcellen of embryo's na overlijden

Wilt u ingevroren zaadcellen of embryo's beschikbaar stellen aan uw partner wanneer u komt te overlijden?

Vul dan samen de toestemmingsverklaring in en lever deze in bij de balie van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Dan zorgen wij dat deze toestemmingsverklaring bij uw dossier gevoegd wordt.

Wanneer de situatie zich daadwerkelijk voordoet en uw partner wenst het ingevroren materiaal te gebruiken, dan kan dit worden aangevraagd. Er zal hierover besluitvorming volgen vanuit het Centrum. Één van de noodzakelijke voorwaarden is de aanwezigheid van een toestemmingsverklaring. Of een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd, hangt van meerdere factoren af. Echter, in afwezigheid van een toestemmingsverklaring zal het verzoek niet gehonoreerd worden.

Sluit de enquête