Tekst

Na de eicelpunctie wordt er in het laboratorium een IVF of ISCI behandeling uitgevoerd om de eicellen te bevruchten. Het verschil tussen IVF en ICSI kunt u vinden onder het kopje “IVF versus ICSI”.

Drie tot vijf dagen na de eicelpunctie* vindt de embryo plaatsing plaats. Hiervoor komt u met een volle blaas naar de afdeling, u krijgt hiervoor instructies van de arts of verpleegkundige.

In onderstaand schema kunt u aflezen wanneer de plaatsing van het embryo zal worden gedaan:

Timing plaatsing embryo na punctie

Dag van punctie

Dag van plaatsing embryo

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag


De plaatsing vindt plaats op de punctiekamer. Met een eendenbek wordt de baarmoedermond in beeld gebracht door de arts. Daarnaast wordt met een echokop op de onderbuik de baarmoeder in beeld gebracht. De arts brengt nu de eerste katheter (een heel dun slangetje) door de baarmoedermond naar binnen. Hiermee wordt toegang verkregen tot de baarmoederholte. Wanneer alles gereed is geeft de arts een teken aan de analist in het laboratorium dat het embryo in de tweede katheter mag worden geplaatst. De analist geeft de katheter aan de arts, waarna de plaatsing wordt gedaan. Na de plaatsing mag u plassen en aankleden.

Wanneer de partner niet aanwezig kan zijn bij de plaatsing, vragen wij u om samen het onderstaande toestemmingsformulier in te vullen en dit samen met een ondertekende kopie van het legitimatiebewijs te laten zien bij de plaatsing.

Op dag 5 na de punctie worden resterende embryo´s van voldoende kwaliteit ingevroren, ongeacht op welke dag u de verse plaatsing heeft gekregen.

Twee weken na de terugplaatsing mag u thuis een zwangerschapstest doen. U krijgt instructies op papier mee na de terugplaatsing, zo kunt u het thuis nog eens nalezen.

* geldt vanaf de puncties van 31.8.2022 of later

Sluit de enquête