Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

De behandeling stap voor stap

Terugplaatsen van een ingevroren embryo

Het kan zo zijn dat er, na een punctie, meerdere embryo’s ontstaan die van goede kwaliteit zijn. Er worden dan één of meerdere embryo’s ingevroren. Deze embryo’s worden gebruikt wanneer uit de terugplaatsing direct na de punctie geen zwangerschap is ontstaan. De terugplaatsing(en) van deze ingevroren embryo’s horen bij een en dezelfde poging, en tellen dus niet als aparte poging voor uw verzekering.

De voorbereiding voor het terugplaatsen van een ingevroren embryo gaat als volgt:
U wordt aangemeld voor een terugplaatsing met ingevroren embryo´s. Soms kunt u meteen de behandeling opstarten voor een terugplaatsing met een ingevroren embryo. Echter kan het zo zijn dat u, op advies van uw behandelend arts, één of meerdere menstruele cycli af moet wachten alvorens u verder kunt met de behandeling. De wachttijd kan soms oplopen vanwege een tijdelijk groter aanbod van patiënten.

Op de 2e dag van uw menstruatie start u met tabletten, Progynova® (Estradiol). Dit is een tabletje met oestrogenen, ook wel het vrouwelijk hormoon genoemd. Dit hormoon zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies zich opbouwt, zonder dat er een eiblaasje groeit. Na gemiddeld twee weken stimulatie met medicijnen komt u voor een echo. Indien deze echo laat zien dat de Progynova® goed gewerkt heeft, wordt er een embryo terugplaatsing gepland in de daarop volgende week. Uw arts vertelt u wanneer u moet starten met de Utrogestan® capsules om het baarmoederslijmvlies voor te bereiden op de terugplaatsing van een embryo.

Wanneer de partner niet aanwezig kan zijn bij de terugplaatsing, vragen wij u om samen het onderstaande toestemmingsformulier in te vullen en dit samen met een ondertekende kopie van het legitimatiebewijs te laten zien bij de terugplaatsing.

Twee weken na de embryo terugplaatsing mag u thuis een zwangerschapstest doen. De uitslag mailt u door naar het e-mailadres van onze afdeling; centrumvpg@mumc.nl.

Vermeld in deze mail:
- de uitslag van de test;
- uw naam;
- geboortedatum; en
- wanneer u wilt worden teruggebeld door de verpleegkundige om verdere afspraken te maken.

Indien de zwangerschapstest positief is, wordt er een zwangerschapsecho gepland, waarbij u formulieren betreffende de Follow-Up zult meekrijgen. Wij vragen u om deze formulieren in te vullen en te retourneren. Meer hierover kan u lezen in de rubriek ´Wetenschappelijk onderzoek, Follow-Up´.

Indien de zwangerschapstest negatief is en er zijn géén ingevroren embryo´s meer aanwezig:
Wanneer u ingepland gaat worden voor een volgende poging, mag u op de derde dag van de menstruatie starten met de pil, zodat u kunt instromen voor een nieuwe behandeling. De daadwerkelijke start van de hormoonstimulatie vindt later plaats, afhankelijk van de wachttijd op dat moment.

Door de corona crisis is de planning voor het terugplaatsen van ingevroren embryo's de afgelopen en komende periode erg vol.
Het kan dus zo zijn dat, wanneer u belt om te starten met een behandeling hiervoor, u niet meteen ingepland kunt worden.
We kijken op dat moment samen met u hoe we u het beste in kunnen plannen op een later moment.

Sluit de enquête