Veel gestelde vragen

In deze rubriek trachten we een antwoord te geven op veel gestelde vragen. Selecteer hieronder het onderwerp van uw vraag.
Algemene vragen
Ik ben onder behandeling elders (in een andere kliniek of ander ziekenhuis, in binnen- of buitenland), kan ik de behandeling (deels) in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde laten verrichten?

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde verricht geen onderzoek en/of mede-behandeling aan patiënten die elders onder behandeling zijn, tenzij er sprake is van een situatie waarin medisch noodzakelijke (spoed)zorg nodig is.

Zit er een leeftijdsgrens aan een vruchtbaarheidsbehandeling?

Tot de 41e verjaardag van de vrouw starten wij een vruchtbaarheidsbehandeling op. Een behandeling die voor de 41e verjaardag van de vrouw is opgestart, wordt in principe afgemaakt.
Ingevroren embryo’s plaatsen wij terug tot de 45e verjaardag van de vrouw. 

Zit er een BMI grens aan een vruchtbaarheidsbehandeling?

Wij starten alleen een vruchtbaarheidsbehandeling op, indien de BMI van de vrouw onder de 35 is. Is de BMI boven de 35, dan zal eerste het lifestyle programma gevolgd worden. Indien na afloop van dit programma de BMI tot onder de 35 gedaald is, zal de behandeling worden opgestart.

 

 

veelgestelde vragen IVF behandeling Maastricht UMC+
Sluit de enquête