Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Uw behandeling

Wachtlijst

In ons centrum verrichten wij verschillende behandelingen. Grofweg kunnen we dit indelen in de volgende categorieen.

  •  SPOED-IVF; hiervoor is geen wachtlijst, u zult altijd zo spoedig mogelijk worden ingepland.
  • Patiënten die voor het eerst een IVF/ICSI behandeling krijgen
  • Patiënten die reeds eerder een IVF/ICSI behandeling in ons centrum gehad hebben en voor een volgende poging worden ingepland
  • Patiënten die voor het eerst een PGD-behandeling krijgen
  • Patiënten die reeds eerder een PGD-behandeling in ons centrum gehad hebben en voor een volgende poging worden ingepland

 

Voor elke groep kan de wachttijd tot start behandeling anders zijn. De wachtlijst kan soms oplopen door een tijdelijk groter aanbod van patiënten, wij streven ernaar geen wachttijd te hebben ofwel de wachttijd zo kort mogelijk te houden.
 

Update 26 november

Door de uitbraak van het coronavirus hebben er ongeveer drie maanden geen behandelingen in ons centrum plaats kunnen vinden. Ook is het zo dat wij op dit moment minder behandelingen kunnen uitvoeren dan gebruikelijk. Hoewel er geen wachtlijst was vóór de coronacrisis, moeten wij helaas constateren dat dit nu wel het geval is.

Wanneer u bij ons op de wachtlijst staat voor een PGD behandeling geldt het volgende;

  • Een eerste of tweede intake gesprek zal eind 2020-begin 2021 kunnen plaatsvinden
  • Een eerste of nieuwe stimulatie zal pas in de loop van 2021 gepland kunnen worden. Hoeveel maanden de wachttijd precies bedraagt hangt voornamelijk af van het soort genetische test dat voor uw PGD behandeling benodigd is. Dit kan oplopen tot 6-9 maanden vanaf nu.

Door de gevolgen van de tweede coronapiek voor onze afdeling en haar personele bezetting is het helaas niet gelukt om alle PGD-patiënten van de wachtlijst vóór 1 november te benaderen om een planning te maken. Wij proberen er alles aan te doen om alle PGD-paren op korte termijn persoonlijk te woord te staan om afspraken in te plannen. Onze excuses voor de lange wachtperiode.
Belangrijk: u behoudt uw plek op de wachtlijst, dat u later benaderd wordt betekent niet dat u daardoor later kunt starten met uw behandeling. Wel zijn we afhankelijk van de afschaling van de zorg voor hoeveel behandelingen er ingepland mogen worden.

Wanneer u voor een IVF/ICSI behandeling komt, is de wachttijd op dit moment zo'n 4-6 maanden. Ook hier geldt: u behoudt uw plek op de wachtlijst, dat u later benaderd wordt betekent niet dat u daardoor later kunt starten met uw behandeling. Wel zijn we afhankelijk van de afschaling van de zorg voor hoeveel behandelingen er ingepland mogen worden.

Sluit de enquête