Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Huisarts

Semenanalyse

U kunt in ons laboratorium een semenanalyse aanvragen.
Onderaan deze pagina treft u een document aan waarin de referentiewaarden zoals ons centrum deze hanteert zijn weergegeven.

Instructies voor de patiënt

Het semen dient binnen een uur na productie bij ons laboratorium te worden aangeleverd.
Indien dit niet mogelijk is, dan hebben wij op onze polikliniek een speciale ruimte waar het semen geproduceerd kan worden.

Locaties en tijdstippen voor het inleveren van het semenmonster:

  • Voor onderzoek na sterilisatie: maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde
  • Voor vruchtbaarheidsonderzoek: maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur op het Centrum Voortplantingsgeneeskunde

Er zal bij het inleveren van het sperma monster gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Sluit de enquête