Vruchtbaarheid

IVF ICSI behandeling Maastricht UMC+

In het Centrum VPG wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van het uitblijven van uw zwangerschap. Afhankelijk van of er een oorzaak gevonden wordt, en van de berekende kans dat er in het komende jaar alsnog op natuurlijke wijze een zwangerschap tot stand kan komen, wordt bepaald of er direct gestart wordt met een vruchtbaarheidsbehandeling of dat er eerst nog enige tijd wordt afgewacht. De keuze voor een eventuele vruchtbaarheidsbehandeling is afhankelijk van uw specifieke situatie.