Vruchtbaarheid

Vruchtbaarheidsstoornis

Ongewenste kinderloosheid als gevolg van vruchtbaarheidsstoornissen komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Ongeveer 1 op de 5 paren zal de huisarts of specialist bezoeken omdat een gewenste zwangerschap niet snel genoeg tot stand komt. Er is sprake van ongewenste kinderloosheid of subfertiliteit wanneer er na één jaar regelmatige geslachtsgemeenschap zonder voorbehoedsmiddel geen zwangerschap tot stand gekomen is. Bij veel paren gaat het om verminderde vruchtbaarheid (subfertiliteit), bij een kleiner aantal paren om absolute onvruchtbaarheid (steriliteit of infertiliteit).

De oorzaken van vruchtbaarheidsstoornissen zijn onder te brengen in vier groepen;

  1. De oorzaak van de vruchtbaarheidsstoornis is aangetoond bij de vrouw.
  2. De oorzaak van de vruchtbaarheidsstoornis is aangetoond bij de man.
  3. De man en de vrouw samen vormen een minder vruchtbare combinatie, ze zijn allebei verminderd vruchtbaar.
  4. Bij onbegrepen vruchtbaarheidsstoornissen zijn de resultaten van alle onderzoeken die worden verricht normaal. Medisch gezien is er geen verklaring waarom er bij deze paren geen zwangerschap tot stand komt.

 

Er zal onderzoek verricht worden zowel bij de man als bij de vrouw, om de oorzaak van de vruchtbaarheidsstoornis te achterhalen. Welke vruchtbaarheidsbehandeling nadien aangewezen is, hangt af van de vruchtbaarheidsstoornis. 

Er zijn een aantal succesvolle behandelingen voor paren met vruchtbaarheidsstoornissen:

  • Hormoonbehandelingen (stimuleren van de eisprong met vruchtbaarheidsbevorderende medicijnen)
  • Intra Uteriene Inseminatie (IUI) (een behandeling waarbij het sperma op het juiste moment, rondom de eisprong, in de baarmoeder wordt gebracht)
  • IVF (In Vitro Fertilisatie)
  • ICSI (Intra Cytoplasmatische Semen Injectie)

In onderstaande documenten vindt u informatie over vruchtbaarheidsonderzoeken en vruchtbaarheidsbehandelingen: