Wetenschappelijk onderzoek

Waarom deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde doet al vele jaren wetenschappelijk onderzoek om zo betere behandelmethoden voor onvruchtbaarheid te ontwikkelen en de efficiëntie en veiligheid van bestaande behandelmethoden te vergroten. De resultaten van die onderzoeken worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke literartuur. Elk onderzoek betekent een klein stapje vooruit naar meer kennis en betere zorg. Wij hopen dat door ons onderzoek, paren die in de toekomst te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen, een betere behandeling kunnen ondergaan, net zoals u nu voordeel heeft van de onderzoeken waar uw voorgangers aan meegedaan hebben.

Tijdens uw behandeling kunt u op verschillende momenten voor wetenschappelijk onderzoek benaderd worden. Wij vragen u om de informatie die u krijgt goed door te nemen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Uiteraard bent u geheel vrij om te beslissen of u wel of niet mee wilt doen.

Het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een folder ´Medisch wetenschappelijk onderzoek´ uitgegeven waarin u algemene informatie over meedoen met wetenschappelijk onderzoek kunt vinden. De link naar de informatiefolder vind u onderaan deze pagina.

Alle onderzoeken zijn vooraf goedgekeurd door de landelijke Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en/of de lokale Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). 

 

VERSCHILLENDE VORMEN VAN ONDERZOEK

GROEP 1: ONDERZOEK WAARVOOR U NIET APART TOESTEMMING GEVRAAGD WORDT, MAAR WAARTEGEN U WEL BEZWAAR KUNT MAKEN:

Bij veel wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van reeds verzamelde medische gegevens of van lichaamsmateriaal dat is afgenomen tijdens de IVF-behandeling en dat niet meer nodig is voor de behandeling (zoals bloed, follikelvloeistof en de zich daarin bevindende andere cellen dan de eicel). Onderzoeken met eicellen, zaadcellen en embryo´s vallen altijd onder groep 2. Algemene informatie over het onderzoek dat onder groep 1 valt kunt u vinden in de folder ´Medisch-wetenschappelijk onderzoek met uw gegevens en/of lichaamsmateriaal´. Voor het uitvoeren van dit type onderzoek worden uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal geheel geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat uw naam en andere persoonsgegevens niet bekend zijn bij de onderzoekers. Het onderzoek moet uiteraard aan strikte regels en wettelijke bepalingen voldoen, en is ook vooraf goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het MUMC+. Hoewel u voor dit soort onderzoek doorgaans geen toestemming gevraagd zal worden, kunt u wel bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan de IVF-verpleegkundigen of de IVF-artsen, bij voorkeur bij het begin van uw IVF-behandeling. Zij zullen een aantekening in uw dossier maken, zodat bekend is dat uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal niet gebruikt mogen worden voor wetenschapelijk onderzoek.

GROEP 2: ONDERZOEK WAARVOOR U WEL APART TOESTEMMING GEVRAAGD WORDT:

Bij sommige onderzoeken schrijft de wet voor dat het noodzakelijk is dat patiënten wel vooraf hun uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming geven om aan het onderzoek mee te doen. Dit betreft de volgende soorten onderzoek:

  • Onderzoek met eicellen en embryo´s die overblijven en die niet meer gebruikt kunnen worden voor uw behandeling (meer info over dit type onderzoek vindt u bij het item ´Rest-materiaal´),
  • Onderzoek met lichaamsmateriaal waarbij de onderzoekers wel kunnen achterhalen van wie het materiaal afkomstig is,
  • Onderzoek waarbij een actieve betrokkenheid van patiënten (of proefpersonen) gevraagd wordt, zoals bijvoorbeeld extra bloed afstaan voor onderzoek. Ook met deze onderzoeken wordt getracht inzicht te krijgen in het ontstaan van onvruchtbaarheid en betere behandelmogelijkheden te ontwikkelen.

Indien er in de periode waarin uw IVF-behandeling plaatsvindt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt dat valt onder groep 2, kunnen we u vragen aan dit onderzoek mee te werken. Uw medewerking is volledig vrijwillig. Indien u niet wenst deel te nemen aan onderzoek heeft dat geen enkel gevolg voor uw IVF-behandeling.