Uw behandeling

Wachtlijst

In ons centrum verrichten wij verschillende behandelingen. Grofweg kunnen we dit indelen in de volgende categorieen.

 SPOED-IVF; hiervoor is geen wachtlijst, u zult altijd zo spoedig mogelijk worden ingepland.

  • Patiënten die voor het eerst een IVF/ICSI behandeling krijgen
  • Patiënten die reeds eerder een IVF/ICSI behandeling in ons centrum gehad hebben en voor een volgende poging worden ingepland
  • Patiënten die voor het eerst een PGD-behandeling krijgen
  • Patiënten die reeds eerder een PGD-behandeling in ons centrum gehad hebben en voor een volgende poging worden ingepland

Voor elke groep kan de wachttijd tot start behandeling anders zijn. De wachtlijst kan soms oplopen door een tijdelijk groter aanbod van patiënten, wij streven ernaar geen wachttijd te hebben ofwel de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

Update 1 oktober 2020

Door de uitbraak van het corona virus hebben er ongeveer drie maanden geen behandelingen in ons centrum plaats kunnen vinden. Hoewel er geen wachtlijst was vóór de corona crisis, moeten wij helaas constateren dat dit nu wel het geval is.

Wanneer u eerder een IVF/ICSI behandeling hebt ondergaan en ingepland wordt voor een volgende behandeling, is de wachttijd ongeveer twee maanden voordat u weer voor de start echo komt.
Wanneer u voor het eerst een IVF/ICSI behandeling gaat krijgen, geldt een wachttijd van twee tot drie maanden vanaf het intakegesprek.

Wanneer u bij ons op de wachtlijst staat voor een PGD behandeling, streven wij ernaar u vóór 1 november te contacteren om voor u afspraken en uw behandeling in te plannen.
-          Een eerste of tweede intake gesprek zal eind 2020-begin 2021 kunnen plaatsvinden
-          Een eerste of nieuwe stimulatie zal, in de meeste gevallen (afhankelijk van de soort genetische analyse) helaas, pas in de loop van 2021 gepland kunnen worden. Afhankelijk van uw plek op de wachtlijst zal de daadwerkelijke start van een PGD-stimulatie vanaf nu (1 okt 2020) 4-9 maanden kunnen duren.