Wanneer een zwangerschap uitblijft

Wanneer een paar regelmatig onbeschermd vrijt, is de kans groot dat er binnen een jaar een zwangerschap ontstaat. Echter, er zijn ook paren waarbij helaas geen zwangerschap tot stand komt. Van de Nederlandse paren bezoekt ongeveer 15% op enig moment een huisarts vanwege het uitblijven van een zwangerschap. Uiteindelijk wordt 10% van deze paren doorverwezen naar een specialist.

In het Centrum Voortplantingsgeneeskunde van het MUMC+ wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek wordt de kans dat er in het komende jaar alsnog op natuurlijke wijze een zwangerschap tot stand komt berekend. Aan de hand van deze kans wordt bepaald of er direct gestart wordt met een vruchtbaarheidsbehandeling of dat er eerst nog enige tijd wordt afgewacht. De keuze voor een eventuele vruchtbaarheidsbehandeling is afhankelijk van uw specifieke situatie.

IVF ICSI behandeling Maastricht UMC+
Sluit de enquête