Wetenschappelijk onderzoek

Wat zijn rest-eicellen en rest-embryo´s?

Bij een IVF-behandeling blijven vaak eicellen en embryo´s over die niet meer gebruikt kunnen worden voor uw behandeling. Het rest-materiaal van uw IVF-behandeling kunnen we opdelen in de volgende categorieën:

ONBEVRUCHT GEBLEVEN EICELLEN

Eicellen die onbevrucht blijven worden niet teruggeplaatst.

eicel IVF behandeling Maastricht UMC+

ABNORMAAL BEVRUCHTE EICELLEN

Eicellen kunnen ook abnormaal bevrucht worden, bijvoorbeeld doordat er meer dan één zaadcel de eicel binnendringt. Dit kan zowel gebeuren bij de natuurlijke bevruchting in het lichaam, alsook bij de bevruchting in het laboratorium. Deze abnormaal bevruchte eicellen kunnen zich niet ontwikkelen tot normale kinderen, en worden dan ook nooit teruggeplaatst.

ZOGENAAMDE REST-EMBRYO´S

Normaal bevruchte eicellen (embryo's), die niet worden uitgekozen om terug te plaatsen omdat er "betere" embryo's aanwezig zijn, kunnen bewaard worden door ze in te vriezen. Echter, alleen embryo's van hele goede kwaliteit overleven het invriezen en ontdooien. Niet alle embryo's komen dus in aanmerking voor invriezen. Dergelijke embryo's die niet teruggeplaatst of ingevroren worden, worden "rest-embryo's" genoemd.

embryo IVF behandeling Maastricht UMC+ 

 

Vóór de start van uw behandeling wordt aan u gevraagd om aan te geven wat er met uw rest-eicellen en rest-embryo's dient te gebeuren. U heeft de keuze tussen ofwel vernietigen, ofwel ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u verzoekt om vernietiging van onbevruchte of afwijkend bevruchte eicellen, zullen de geslachtscellen binnen 3 dagen na de punctie vernietigd worden. Wanneer u verzoekt om vernietiging van embryo's die niet in aanmerking komen voor terugplaatsing in de baarmoeder en niet in aanmerking komen voor invriezen, zal dit binnen 1 dag na het tijdstip van de beslissing om niet in te vriezen gebeuren. Wanneer u toestemming geeft voor wetenschappelijk onderzoek zullen de geslachtscellen en embryo's maximaal zeven dagen in het laboratorium bewaard worden.

Indien u niet wenst deel te nemen aan onderzoek heeft dat geen enkele consequentie voor uw IVF-behandeling. Ook kunt u altijd uw eerder gegeven toestemming weer intrekken.

 

Meer informatie over de onderzoeken met rest-eicellen en rest-embryo´s die op dit moment gedaan worden, vindt u in onderstaande documenten.