Wat zijn rest-eicellen en rest-embryos

Tijdens uw vruchtbaarheidsbehandeling worden uw eicellen en/of embryo’s in eerste instantie natuurlijk voor uw behandeling gebruikt. Er zijn echter situaties denkbaar waarin ze niet meer bruikbaar zijn voor uzelf. Deze eicellen en embryo’s komen in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek. Een eicel of embryo mag alleen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Er zijn 2 momenten waarop u gevraagd wordt aan te geven wat er met de overgebleven eicellen en/of embryo’s dient te gebeuren.

1. Tijdens behandeling

Het gaat dan om eicellen en embryo’s die niet geschikt zijn voor de behandeling. We noemen deze rest-eicellen en rest-embryo’s. Dit zijn:

  • eicellen die niet bruikbaar zijn voor een IVF of ICSI behandeling omdat ze niet het juiste ontwikkelstadium bereikt hebben (= onrijp zijn).
  • eicellen waarbij wel een IVF of ICSI procedure is uitgevoerd, maar die niet of afwijkend bevrucht zijn en daarom niet tot een gezond embryo kunnen uitgroeien.
  • embryo’s ontstaan uit afwijkend bevruchte eicellen. Hieruit kan geen gezond embryo groeien en deze embryo’s zullen dus nooit in de baarmoeder geplaatst worden.
  • embryo’s die van onvoldoende kwaliteit zijn om te plaatsen in de baarmoeder of in te vriezen voor een latere plaatsing in de baarmoeder.

 

2. Bij het verlengen van het contract over ingevroren eicellen en/of embryo’s

Eicellen en embryo’s van voldoende kwaliteit worden ingevroren voor een eventuele latere behandeling. Voor het bewaren van deze eicellen en/of embryo’s tekent u een contract. Wanneer dit contract verloopt krijgt u de vraag wat er met de overgebleven eicellen en/of embryo’s dient te gebeuren. Doneren aan wetenschappelijk onderzoek is dan een van de opties.

 

 

Meer informatie over de regels omtrent onderzoek met eicellen en embryo´s en het onderzoek dat wij doen vindt u in onderstaande documenten.

onbevrucht
Voorbeeld van een onbevrucht gebleven eicel.
3PN
Voorbeeld van een afwijkend bevruchte eicel.
8c
Voorbeeld van een 3 dagen oud embryo na invriezen en ontdooien
Blastocyst
Voorbeeld van een 5 dagen oud embryo na invriezen en ontdooien
Sluit de enquête