Welke onderzoeken zijn momenteel van toepassing?

Op dit moment lopen de volgende onderzoeken naar het optimaliseren van een IVF behandeling:

  • MEDIUM2 studie
  • TOF studie
  • MURIM onderzoek

MEDIUM2 studie

logo MEDIUM2

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van IVF resultaten na gebruik van twee verschillende kweekvloeistoffen. Tijdens een IVF behandeling worden eicellen, zaadcellen en embryo’s in het laboratorium bewaard in een kweekvloeistof. In deze kweekvloeistof wordt de natuurlijke omgeving van het embryo in het lichaam zo goed mogelijk nagebootst. Er zijn vele fabrikanten die IVF-kweekvloeistoffen te koop aanbieden. Een vorig onderzoek door diverse Nederlandse IVF centra (MEDIUM1) heeft uitgewezen dat er inderdaad verschillen in zwangerschapsresultaten kunnen bestaan en dat de groei van de baby anders kan verlopen wanneer 2 verschillende kweekvloeistoffen werden vergeleken. Om dit verder te onderzoeken zijn we nu dit onderzoek (MEDIUM2) gestart, waarin we de IVF resultaten gaan vergelijken na gebruik van twee andere kweekvloeistoffen die in de Nederlandse IVF-centra veel gebruikt worden.

U komt in aanmerking voor dit onderzoek wanneer u aan uw 1e IVF behandeling ooit of na een eerdere zwangerschap begint.

Meer informatie over deze studie vindt u in de folder onderaan deze pagina of op de volgende website https://zorgevaluatienederland.nl/medium2

TOF studie

logo TOF

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of embryo´s het beste in de baarmoeder geplaatst kunnen worden op de 3e  dag na de eicelpunctie of op de 5e  dag na de eicelpunctie. Als standaardzorg in Nederland wordt vaak het embryo in de baarmoeder teruggeplaatst op dag 3 in de ontwikkeling (klievings-stadium). Het terugplaatsen van embryo’s op dag 5 (blastocyst-stadium) kan mogelijk voordelen bieden. Alleen de sterke embryo’s zullen zich door ontwikkelen tot dag 5. Hierdoor is er bij een zogenaamd dag 5 embryo mogelijk een hogere kans op zwangerschap en een kortere duur tot aan zwangerschap. Het mogelijke nadeel van het terugplaatsen van embryo’s op dag 5 is dat er minder embryo’s geschikt kunnen zijn om in te vriezen. Tevens is de kans op geen terugplaatsing van een embryo op dag 5 iets verhoogd ten opzichte van een dag 3 embryo.

U komt in aanmerking voor dit onderzoek wanneer u aan uw 2e of 3e IVF behandeling begint.

Meer informatie over deze studie vindt u in de folder onderaan deze pagina of op de volgende website https://zorgevaluatienederland.nl/tof

Ook is er een voorlichtingsfilmpje over dit onderzoek beschikbaar https://youtu.be/8-L_Ku6OtIw

 

MURIM onderzoek

logo MURIM

“Multidisciplinary research on repeated miscarriage and implantation failure”

 

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de eigenschappen van het baarmoederslijmvlies die belangrijk zijn voor het innestelen van een embryo. In dit onderzoek vergelijken we eigenschappen van het baarmoederslijmvlies bij vrouwen met herhaalde miskramen en vrouwen met herhaald niet slagen van de innesteling van een embryo.

Het slagen van de innesteling van een embryo in het baarmoederslijmvlies is afhankelijk van de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies voor een embryo. Als het baarmoederslijmvlies erg ontvankelijk is voor een embryo, kunnen embryo’s van minder goede kwaliteit makkelijker innestelen. Mogelijk geeft dit een hogere kans op een miskraam. Als het baarmoederslijmvlies niet ontvankelijk is voor een embryo, kunnen embryo’s niet innestelen.

Hoe ontvankelijk het baarmoederslijmvlies is, wordt bepaald door verschillende factoren. In dit onderzoek worden drie factoren onderzocht, het hormonale milieu, het bacteriële milieu en de afweercellen. Hiermee proberen we in kaart te brengen of er verschillen zijn in de ontvankelijkheid van het baarmoederslijmvlies van vrouwen met herhaalde miskramen en vrouwen met herhaald niet slagen van de innesteling van een embryo.

Door te onderzoeken welke rol het baarmoederslijmvlies speelt in de innesteling, hopen we in de toekomst een verbeterde vruchtbaarheidsbehandeling aan te bieden aan vrouwen met niet geslaagde innesteling en herhaalde miskramen.

U komt in aanmerking voor het onderzoek als u:

  • meerdere keren een niet geslaagde innesteling van een embryo heeft gehad na een IVF/ICSI behandeling
  • meerdere keren een miskraam heeft gehad

Onderstaande documenten betreffen de informatiebrochures van de lopende onderzoeken.

Sluit de enquête